0
SchleTek PTFE-olie
PTFE-olie
€13,95
SchleTek

PTFE-olie

Levertijd:
1 - 3 werkdagen
Voorraad:
7 stuks
Artikelnummer:
2
             
€13,95
Incl. btw
1 - 3 werkdagen levertijd
Toevoegen aan winkelwagen

Productomschrijving:

SchleTek PTFE-olie bevat twee smeermiddelcomponenten die optimaal op elkaar zijn afgestemd. PTFE zorgt vooral voor een aanzienlijke vermindering van de glijdende wrijving.

Product informatie

Eigenschappen van PTFE-olie en PTFE-spray:

Op basis van microdeeltjes die als miljoenen kleine kogellagers werken, zorgt PTFE ervoor dat glijdende wrijving tot een minimum wordt beperkt. Het feit dat in SchleTek PTFE-olie de PTFE wordt gemengd met een smeerolie, zorgt ook voor een zogenaamde noodloopeigenschap in het geval dat tijdige nasmering wordt verwaarloosd. In deze fasen fungeert PTFE ook zonder olie als een droog smeermiddel en zorgt zo ervoor dat de gesmeerde onderdelen niet beschadigd of versleten zijn.

 

Een probleem met PTFE-oliën is vaak een onjuiste viscositeit - de olie is te dik of te dun. Het is belangrijk dat de olie de deeltjes over het gehele oppervlak transporteert en dat de vluchtige componenten actief blijven totdat de deeltjes en de olie optimaal verdeeld zijn. De viscositeit van de SchleTek PTFE-spray is ook perfect op deze taak afgestemd.

De gladheid van SchleTek PTFE-Spray blijft behouden, zelfs onder hoge druk en temperaturen van -50ºC tot + 250ºC.

Door de hoge druk- en temperatuurbestendigheid hecht PTFE-olie op vrijwel elk oppervlak zoals hout, kunststof en metaal. PTFE is slijtvast, zelfsmerend en slijtageverminderend gedurende een lange periode. SchleTek PTFE Spray voorkomt verstoppingen, piepen, kraken en hoge slijtage door wrijving. SchleTek PTFE-oliespray kan overal worden gebruikt waar bewegende delen ongewenste geluiden of slijtage veroorzaken. PTFE is ook een ideaal smeermiddel wanneer verschillende materialen tegen elkaar schuren.

Vanwege de verminderde wrijvingsweerstand, het hoge kruipvermogen en de vochtafstotende eigenschappen is SchleTek PTFE-oliespray ideaal als universeel smeer- en roestbeschermingsmiddel in de particuliere en commerciële sector op fietsen, motorfietsen, in het huishouden op deurstoppers, scharnieren, sloten, ruitenwissermechanismen naast de vele industriële toepassingen , Raamgeleiders, lagers, loopbanden en alle andere bewegende onderdelen. SchleTek PTFE-oliespray is transparant en daarom ideaal als smeermiddel voor zichtbare delen.

Gebruik PTFE-olie

Bus voor gebruik goed schudden. Dit is vooral belangrijk bij PTFE zodat de microdeeltjes goed verdeeld worden in het dragermateriaal. Dit is de enige manier om de lange levensduur van de smering inclusief de noodloopeigenschappen te garanderen door het vaste smeermiddel. Schud daarom het blik elke keer dat u het neerzet.

Olie verstuiver Olieverstuiver voor stroperige en dunne oliën en reinigingsmiddelen. Onze olieverstuiver vervangt spuitbussen omdat het oliën en andere vloeistoffen perfect en op een milieuvriendelijke manier vernevelt.
Etikettering volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP / GHS]

  • Ontvlambaar symbool: F.
  • Gevaarsymbool voor de gezondheid
  • Milieugevaarlijk symbool
 • Signaalwoord Gevaar
  • Gevarenwaarschuwingen voor gezondheidsrisico's
   • H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
   • H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
   • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
   • H336 Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
   • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • veiligheidsinstructies
   • Preventie
    • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
    • P211 Niet in open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten
    • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
    • P261 Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / aerosol vermijden.
    • Voorkom dat P273 in het milieu terechtkomt.
    • P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
   • reactie
    • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts / ... raadplegen.
   • opslag
    • P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Houd container goed gesloten.
    • P410 + P412 Tegen direct zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ° C / 122 ° F
   • verwijdering
    • P501 Inhoud / verpakking afvoeren naar recycling.
Lees meer

Je beoordeling toevoegen


Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »