• Lorem ipsum

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de
overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen
wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit
te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de
verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan
nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening
brengen.


De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen
derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling
meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de
herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft
ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent
overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door
u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.


Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen
aan ons retourneren, inclusief een mededeling, zoals een ingevuld modelformulier, dat u
een beroep doet op uw herroepingsrecht. Deze kan worden verstuurd naar:

Euregiohunt
T.a.v. Afdeling Retouren
Wijnweg 1
6273ND Ingber
[email protected]


Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.


Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de
heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven
gebruik te willen maken van het herroepingsrecht en wij uw zending in goede orde hebben ontvangen, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 8,95 zullen bedragen.


Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • diensten waarvan de uitvoering met toestemming van de consument is begonnen,
    zoals Abonnement t.b.v. trail- en wildcamera's, Graveren van halsbanden, Levering
    van activatiecodes voor online-lidmaatschappen.
  • producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals Gegraveerde halsbanden,
    abonnement en online lidmaatschappen.

Retourlabel NL